Platformy MLS to jedne z głównych narzędzi pracy pośredników w obrocie nieruchomościami. MLS można rozszyfrować jako Multiple Listing Service lub Multiple Listing System, czyli system wielokrotnego oferowania. W jego ramach biura nieruchomości wymieniają się informacjami na temat ofert i dzielą zyskami ze wspólnie sfinalizowanych transakcji.

Platformy MLS powstały jako wynik współpracy pomiędzy pośrednikami w obrocie nieruchomości. Jej początki w Stanach Zjednoczonych datuje się na XIX wiek, kiedy to na spotkaniach w ramach lokalnych stowarzyszeń pośredników wymieniali się oni informacjami o ofertach. Był to pierwszy krok do wspólnej finalizacji transakcji i podziału zysków. Pośrednicy docenili korzyści płynące z takiego rodzaju partnerstwa i coraz szerzej współpracowali ze swoją konkurencją.

Dużo dla rozwoju MLS wniósł Internet. Dzięki globalnej sieci biura nieruchomości mogły łatwiej, szybciej i na większą skalę wymieniać informacje. Stąd było już niedaleko do powstania internetowych platform MLS. Do sprawnego funkcjonowanie MLS potrzebne jest ustalenie zasad współpracy, które mogą być określone przez nadzorujące je stowarzyszenia pośredników. Stąd też dostęp do MLS przewidziany jest dla ich członków i przeważnie tylko oni mają możliwość dodawania ofert, chociaż zdarzają się systemy, które za opłatą pozwalają dodać ogłoszenie bezpośrednio sprzedającym. Szersza publiczność może przeglądać oferty z MLS przez portale ogłoszenie, stronę internetową biura nieruchomości lub bezpośrednio w jego siedzibie. Ogłoszenia takie nie zawierają  pełnych danych. Klienci, by uzyskać więcej informacji na temat oferty muszą skontaktować się z opiekującym się nią pośrednikiem.

Jakie są zalety korzystania z MLS. Tak jak już była mowa wcześniej to przede wszystkim generowanie dodatkowych zysków z podziału prowizji i przyśpieszenie procesu sprzedaży. Uczestnictwo w MLS niesie duże korzyści dla mniejszych biur, które dzięki platformie uzyskują dostęp do większej liczby ofert i mogą skuteczniej konkurować z większymi agencjami. Klient nie musi się kierować wielkością biura, gdyż mniejsze firmy za sprawą MLS mogą być równie sprawne w znalezieniu nabywcy. Warto dlatego chwalić się faktem korzystania z platformy MLS i tłumaczyć klientom jakie płyną dla nich z tego korzyści.

Platformy MLS można też wykorzystać do badania nastrojów na rynku. Dane w nich zawarte pozwolą uzyskać informacje na temat preferencji nabywców, długości procesu sprzedaży, cen osiąganych przez nieruchomości itp. Tą wiedzę można wykorzystać do tworzenia raportów na temat sytuacji na rynku lub sprzedać ją firmie specjalizującej się w opracowywaniu takich zestawień. To dodatkowy zysk dla stowarzyszenia lub jego członków.

Dobrą praktyką przy publikowaniu ofert w MLS jest dodawanie ogłoszeń nieruchomości, na które pośrednicy mają wyłączność. Pozwala to łatwo określić miedzy kogo dzielić ewentualne zyski. Dodawanie do MLS’ów nieruchomości bez umów wyłączności niesie zagrożenie wzajemnego podkradania ofert i klientów. W przypadku takich ogłoszeń konieczne jest także opracowanie mechanizmów, które uniemożliwią dodawanie po raz kolejny tej samej oferty. Poza tym wysoką jakość usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami można osiągnąć przede wszystkim przy umowach na wyłączność i taki model współpracy powinien być popularyzowany. Dobrym krokiem do jego rozpowszechniania jest blokowanie możliwości dodawania do MLS ofert bez wyłączności. Tak jest  na przykład w USA.

Także w Polsce działają platformy MLS. Są one zarządzane przez lokalne stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami i tworzone wspólnie z producentami oprogramowania. Stowarzyszenia same decydują o tym jak realizuje się współpraca w ramach MLS określając m.in. standardy opisywania ofert czy podziału prowizji. Stowarzyszenia podejmują też kroki w celu rozszerzenia działania MLS na inne regiony. Jest to krok w dobrą stronę jeśli chodzi o budowanie ogólnopolskiego MLS lub nawiązanie współpracy i swobodnego przepływu ofert pomiędzy lokalnymi platformami. Poza stowarzyszeniami taki rodzaj partnerstwa może funkcjonować także między pojedynczymi biurami nieruchomości. Producenci oprogramowania, szczególnie jeśli biura pracują na tym samym oprogramowaniu, mogą połączyć ich bazy danych umożliwiając im zacieśnianie współpracy.

Autor: Marcin

Komentowanie zostało wyłączone