Kilka słów o nieruchomościach

Kilka słów o nieruchomościach

Europejska Legitymacja Zawodowa dla pośredników i zarządców nieruchomości…

…czyli o tym, że od 2016 r. polscy pośrednicy i zarządcy staną się silniej reprezentowani w Europie.