…czyli o tym, że od 2016 r. polscy pośrednicy i zarządcy staną się silniej reprezentowani w Europie.

Intensyfikują się prace nad wprowadzeniem Europejskiej Legitymacji Zawodowej dla pośredników w obrocie nieruchomościami, która będzie określała standard uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach Wspólnoty EU.

CEPI-LogoEuropejska Legitymacja Zawodowa ma uprościć uznawanie kwalifikacji zawodowych i zwiększyć skuteczność tej procedury dla specjalistów, pragnących wykonywać tę profesję w innym kraju Unii, gdzie jest ona regulowana. Komisja Europejska za priorytet uznała wypracowanie wspólnych standardów dla pośredników i zarządców w obrocie nieruchomościami.

W tej chwili trwają prace nad wytworzeniem wspólnych podstaw szkoleniowych lub uniwersalnego testu kompetencyjnego dla pośredników i zarządców nieruchomości. Tego typu zasady będą szczególnie ważne dla Polski, gdzie od stycznia 2014 r. zawody nieruchomościowe zostały zderegulowane.

Źródło: pfrn.pl

Autor: WN

    1 komentarz

  1. Mark 28 lutego 2015 at 20:26

    Tylko komu jest potrzebna taka legitymacja??? Nie potrafimy dogadać się odnośnie licencji na własnym podwórku, więc po co robić kolejne zamieszanie pod płaszczykiem „europejska”???