Na początku marca w Warszawie rusza nabór wniosków o dofinansowanie własnej działalności gospodarczej.Marzycie o własnym biurze nieruchomości? Każdy, kto pragnie zrealizować swój plan może skorzystać z dotacji unijnej i zyskać nawet 22.000 zł na start! Nabór wniosków zaczyna się 2 marca 2015 roku.

Jak czytamy na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie: „Osobami uprawnionymi do ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej są osoby bezrobotne, dla których ustalono wymagany profil pomocy określony w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (…) Przed złożeniem Wniosku, należy dokładnie zapoznać się z Zasadami przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązującymi w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.

Dotacja ma charakter jednorazowy i jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności oraz na zakup sprzętu, wyposażenia lokalu czy niezbędnego oprogramowania.

Więcej informacji znajdziecie pod tym linkiem.

Uwaga! Jeżeli jesteście spoza stolicy, informacji o dotacjach unijnych szukajcie na stronach urzędów pracy waszych miejscowości.

Autor: WN

Komentowanie zostało wyłączone