W sieci pojawia się coraz więcej głosów, że doradcy kredytowi potrafią bardziej zaszkodzić niż pomóc. Co należy wiedzieć, by nie dać się oszukać?

W teorii, doradca powinien posiadać odpowiednie wykształcenie, by móc analizować potrzeby interesantów i udzielać fachowych porad. W praktyce jednak bywa odwrotnie – wielu doradców nie posiada ani wymaganego wykształcenia, ani doświadczenia.  Jak więc rozpoznać rzetelnego doradcę?

Standardowa procedura rozpoczyna się od badania zdolności kredytowej, która obejmuje szereg pytań o dochody, aktualne zobowiązania czy majątek. Nie należy obawiać się szczegółowego wywiadu, ponieważ od tych informacji zależy decyzja kredytowa. Po wstępnym rozpoznaniu doradca powinien przedstawić kilka ofert, spełniających oczekiwania klienta.

Dobry doradca jest także pośrednikiem w komunikacji z bankiem i to on jako pierwszy odpowiada na pytania banku. Gdy ten wyda decyzję kredytową, doradca zapoznaje z nią klienta. Co więcej, jego obowiązkiem jest omówienie szczegółowych zapisów w umowie kredytowej oraz poinformowanie go o wszelkich kosztach, związanych z kredytem (prowizjach, oprocentowaniu, wysokości raty, itd.)

Za sprawność procesu kredytowania również odpowiada doradca. To on przekazuje dokumenty, na nim spoczywa też obowiązek ich weryfikacji pod względem prawidłowego wypełnienia.

A TERAZ NAJWAŻNIEJSZE: Klient ma prawo do informacji dotyczącej banków współpracujących. Skorzystanie z usług doradcy nie zobowiązuje go do złożenia u niego wniosku kredytowego!

Pamiętajmy o tym, gdy udamy się po kredyt.

Źródło: estate.pl

Autor: WN

Komentowanie zostało wyłączone