Przedsiębiorcy internetowi otrzymują podejrzane maile. Też padłeś ich ofiarą?

Branża e-commerce po raz kolejny stała się ofiarą ataków ze strony oszustów. Przedsiębiorcy otrzymują podejrzane maile z informacją o naruszeniu praw konsumenta w regulaminach swoich firm. „Jeżeli Państwa regulamin w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego maila nie zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową” – grzmią w liście, jednocześnie zapewniając, że podmioty tj. regulamino.pl, dobryregulamin.pl czy honeste.pl mogą dostosować ów regulamin do obowiązujących przepisów, oczywiście za odpowiednią opłatą.

Uwaga! Wiadomości te stanowią nie tylko przykład nieuczciwej reklamy, lecz przede wszystkim próbę wyłudzenia. Jeżeli w ostatnim czasie otrzymaliście podobną wiadomość, poniżej przedstawiamy wzór pisma, jakie należy odesłać podejrzanemu adresatowi:

Szanowni Państwo,

      W odpowiedzi na otrzymaną dnia […] wiadomość, niniejszym informuję, iż Regulamin zamieszczony na stronie internetowej [nazwa strony internetowej] nie zawiera żadnych postanowień sprzecznych z obowiązującymi przepisami.
Sugerowanie, jakoby Regulamin ten zawierał postanowienia niezgodne z prawem i godzące w interesy konsumentów, jest oszczerczym pomówieniem i naruszeniem dóbr osobistych. Naruszenie dobrego imienia przedsiębiorcy na podstawie art. 23 i 24 w związku z art. 43 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 121) może być podstawą w szczególności do żądania zadośćuczynienia pieniężnego oraz zaniechania takiego działania.
Ponadto, jak mniemamy, rzeczywistym celem przesłanego „zawiadomienia” nie jest informowanie o rzekomych naruszeniach prawa dostrzeżonych w Regulaminie, ale reklama serwisów internetowych trudniących się sporządzaniem regulaminów, mimo że jak wnioskujemy z otrzymanego pisma nie dysponują one żadnymi uprawnieniami do prowadzenia doradztwa prawnego w tym zakresie.
Przedmiotowe pismo, powoduje dwojakie konsekwencje: po pierwsze, nieuczciwa reklama na mocy art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503) stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, rodzący odpowiedzialność cywilną. Po drugie, grożenie zgłoszeniem rzekomych naruszeń do sądu jest odwoływaniem się do lęku u odbiorców, co również jest zakazane przez powyższą ustawę (art. 16 ust. 3).
Informuję również, że w przypadku jakiejkolwiek kolejnej korespondencji w przedmiotowej sprawie, powzięte przez Państwa działania zostaną bezzwłocznie zgłoszone do właściwych organów.

Z poważaniem,
[…]

Źródło: cytlaw.com

Autor: WN

Komentowanie zostało wyłączone