Już od ponad trzech miesięcy obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, czyli tzw. program „Mieszkanie dla Młodych”. Nowe regulacje uchwalone jeszcze przez poprzedni Sejm mają znacznie większy zakres oddziaływania prorodzinnego. Zapraszamy do zapoznania ze szczegółami.

MdM dla rodzin

Znowelizowana ustawa rozszerza program dopłat na oferty z rynku wtórnego oraz mieszkania budowane przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz swoich członków. Nowe przepisy są również zdecydowanie korzystniejsze dla osób nieposiadających zdolności kredytowej – znacząco ułatwiają im otrzymanie rządowego wsparcia. Wzmocnienie oddziaływania prorodzinnego nowych przepisów przejawia się przede wszystkim w zwiększeniu zakresu możliwej pomocy dla osób i rodzin wychowujących dwójkę dzieci. O jeszcze większą pomoc finansową mogą ubiegać się osoby i rodziny z co najmniej trójką dzieci. Dzięki obowiązującym obecnie przepisom osoby i rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci mogą otrzymać dofinansowanie wkładu własnego do 65 m2 powierzchni mieszkaniowej, a nie jak wcześniej do 50 m2. To znaczący, bo aż 30-procentowy progres!

Zmianą korzystną dla osób i rodzin z dwójką dzieci jest umożliwienie wyższego dofinansowania wkładu własnego, tj. 20% zamiast wcześniejszych 15%. W przypadku trójki dzieci i więcej dofinansowanie wzrosło aż dwukrotnie, tj. z 15% do 30%. Zważywszy na zwiększenie podstawy wymiaru wsparcia oznacza to, że rodziny z trojgiem dzieci mogą zyskać dofinansowanie nawet o 160% wyższe, niż dopuszczały przepisy przed nowelizacją. Istotną zmianą dla rodzin i osób wychowujących przynajmniej troje dzieci jest zniesienie warunku nabywania „pierwszego mieszkania” i limitu wieku w dniu składania wniosku o dofinansowanie wkładu własnego. Dzięki temu możliwość skorzystania z programu MdM mają osoby i rodziny z trojgiem dzieci (lub większą ich liczbą), które wprawdzie mają już mieszkanie, ale chcą poprawić swoje warunki bytowe poprzez zakup większego lokalu. Jeśli zaś chodzi o kwestię wieku to takich rodziców i osób nie obowiązuje już dotychczasowy limit wieku, zgodnie z którym przynajmniej jeden z kupujących nie mógł mieć ukończonych 35 lat.

„Tak” dla rynku wtórnego

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia licznego grona osób potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem z dopłat jest umożliwienie nabywania w ramach programu mieszkań używanych, czyli z rynku wtórnego. To radykalnie zwiększa pulę ofert spośród których można dokonać zakupu i ułatwia nabycie mieszkania zwłaszcza w tych lokalizacjach, w których aktywność deweloperów jest niewielka lub wprost żadna. W przypadku mieszkań „z drugiej ręki” obowiązuje jednak niższy niż dla mieszkań nowych limit cenowy – 0,9 wartości odtworzeniowej. W myśl obowiązujących przepisów możliwe jest też uzyskanie dofinansowania wkładu własnego do zakupu mieszkania, które powstało w wyniku przebudowy lub adaptacji. To korzystna zmiana, która pozwala na otrzymanie wsparcia przez osoby nabywające lokale mieszkalne np. na poddaszach kamienic czy takie, które zostały zaadaptowane do celów mieszkalnych z pomieszczeń o innym przeznaczeniu.

 

Brak zdolności kredytowej? To nie problem

Znowelizowane przepisy w wydatny sposób ułatwiają ubieganie się o dofinansowanie osobom, które nie mają zdolności kredytowej. Jeżeli te mimo dofinansowania wkładu własnego nie posiadają wymaganej zdolności kredytowej, to przy zawieraniu umowy kredytu mogą je wesprzeć dowolne osoby, a nie jak wcześniej tylko najbliższa rodzina w osobach rodziców, rodzeństwa, ojczyma, macochy lub teściów. Z uwagi na to, że ideą przyświecającą uchwaleniu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi jest wsparcie osób o niższych dochodach, znalazły się w niej zapisy minimalizujące pole do ewentualnych nadużyć. Aby zapobiec udzielaniu wsparcia osobom, które de facto go nie potrzebują ustawodawca przewidział restrykcję w postaci obowiązku zwrotu części dofinansowania przez tych beneficjentów, którzy w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, spłacą całość lub część kredytu – w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie.

 

Źródło: Piotr Majewski

Autor: WN

Komentowanie zostało wyłączone